Đang hiển thị bài đăng từ 2011

Tống đạt là gì?

(Hoailegal) -Căn cứ vào khoản 3 Điều 2 Nghị định 61/2009/NĐ-CP   về tổ chức và hoạt động của Thừ…

Sứ mệnh tiên phong và cam kết

Chào bạn! Rất vui khi được bạn quan tâm và ghé thăm trang tuyên truyền về chế định Thừa phát lại…