TRUNG TÂM HỌC LIỆU

Mến chào các bạn!

Bài viết này sẽ tổng hợp các tài liệu mà Pháp chuẩn bị cho công việc đào tạo, bồi dưỡng nghề Thừa phát lại.

1. Tình huống thành lập VP Thừa phát lại

2. Tình huống bổ nhiệm Thừa phát lại

3. Tài liệu học tập công chứng - Thừa phát lại

4. Tình huống lập vi bằng ghi nhận hiện trạng nhà (đơn giản)

5. Tài liệu Luật Thi hành án dân sự - Thừa phát lại 

Liên tục cập nhật