Đang hiển thị bài đăng từ 2019

Ký sự tống đạt

Công việc hiện tại của tôi là t hư ký tống đạt tại một Văn phòng Thừa phát lại. Tuy công việ…

Chuyện không của riêng ai

Một ngày nào đó, tự dưng chuyện trời ơi đất hỡi mà bạn nghĩ sẽ không bao giờ đáp trúng bạn, nó …

How I met my Boss, S2

Cuộc đời ai cũng có những ước mơ để mà cố gắng, phấn đấu theo đuổi ước mơ ấy. Và tôi cũng vậy! …

Thừa phát lại Thái Lan

Ở Thái Lan, thừa phát lại là công chức nhà nước. Để hành nghề thừa phát lại, ứng viên phải có v…

How I met my Boss, S1

Trong khoảng thời gian còn đi học tôi từng được thầy cô giới thiệu về Thừa phát lại nhưng  với…

Con mèo đen

Cái nắng vàng rợp đường một tháng 7 Sài Gòn. Nắng Sài Gòn kiêu căng là thế, khiến người ta r…

Tải thêm bài đăng
Không tìm thấy kết quả nào