Địa hạt tống đạt của các văn phòng Thừa phát lại


STT
Văn phòng
Thừa phát lại
Tống đạt văn bản
của Tòa án nhân dân

Tống đạt văn bản của
cơ quan Thi hành án dân sự

1
VĂN PHÒNG 
THỪA PHÁT LẠI
QUẬN 1
- Tòa án nhân dân TP.Hồ Chí Minh
- Tòa án nhân dân huyện Cần Giờ
- Chi cục Thi hành án dân sự Quận 1
- Chi cục Thi hành án dân sự Quận 3
- Chi cục Thi hành án dân sự huyện Cần Giờ
2
VĂN PHÒNG 
THỪA PHÁT LẠI
QUẬN 5
- Tòa án nhân dân Quận 5
- Tòa án nhân dân Quận 11
- Tòa án nhân dân huyện Củ Chi
- Chi cục Thi hành án dân sự Quận 5
- Chi cục Thi hành án dân sự Quận 11
- Chi cục Thi hành án dân sự huyện Củ Chi
3
VĂN PHÒNG 
THỪA PHÁT LẠI
QUẬN 8
- Tòa án nhân dân Quận 8
- Tòa án nhân dân Quận 3
- Tòa án nhân dân Quận 6
- Tòa án nhân dân huyện Nhà Bè
- Chi cục Thi hành án dân sự Quận 8
- Chi cục Thi hành án dân sự Quận 6
- Chi cục Thi hành án dân sự huyện Nhà Bè
4
VĂN PHÒNG 
THỪA PHÁT LẠI
QUẬN 10
- Tòa án nhân dân Quận 10
- Tòa án nhân dân quận Phú Nhuận
- Tòa án nhân dân huyện Hóc Môn
- Cục Thi hành án dân sự TP. Hồ Chí Minh
- Chi cục Thi hành án dân sự Quận 10
- Chi cục Thi hành án dân sự quận Phú Nhuận
- Chi cục Thi hành án dân sự huyện Hóc Môn
5
VĂN PHÒNG 
THỪA PHÁT LẠI
QUẬN GÒ VẤP
- Tòa án nhân dân quận Gò Vấp
- Tòa án nhân dân Quận 12
- Tòa án nhân dân quận Thủ Đức
- Chi cục Thi hành án dân sự quận Gò Vấp
- Chi cục Thi hành án dân sự Quận 12
- Chi cục Thi hành án dân sự quận Thủ Đức
6
VĂN PHÒNG 
THỪA PHÁT LẠI
QUẬN BÌNH THẠNH
- Tòa án nhân dân quận Bình Thạnh
- Tòa án nhân dân Quận 1
- Tòa án nhân dân Quận 2
- Tòa án nhân dân Quận 9
- Chi cục Thi hành án dân sự quận Bình Thạnh
- Chi cục Thi hành án dân sự Quận 2
- Chi cục Thi hành án dân sự Quận 9
7
VĂN PHÒNG 
THỪA PHÁT LẠI
QUẬN TÂN BÌNH
- Tòa án nhân dân quận Tân Bình
- Tòa án nhân dân Quận 4
- Tòa án nhân dân quận Tân Phú
- Chi cục Thi hành án dân sự quận Tân Bình
- Chi cục Thi hành án dân sự Quận 4
- Chi cục Thi hành án dân sự quận Tân Phú
8
VĂN PHÒNG
THỪA PHÁT LẠI
QUẬN BÌNH TÂN
- Tòa án nhân dân quận Bình Tân
- Tòa án nhân dân Quận 7
- Tòa án nhân dân huyện Bình Chánh
- Chi cục Thi hành án dân sự quận Bình Tân
- Chi cục Thi hành án dân sự Quận 7
- Chi cục Thi hành án dân sự huyện Bình Chá

Mới hơn Cũ hơn