Bộ luật tố tụng dân sự và những văn bản hướng dẫn thi hành mới nhất

(Đức Hoài)-Bạn đang cần tổng hợp các văn bản liên quan đến Bộ luật tố tụng dân sự? Bạn đang vướng phải một vấn pháp lý tố tụng dân sự mà không biết pháp luật tố tụng dân sự quy định như thế nào về vấn đề này? Dưới đây là tổng hợp các văn bản pháp luật tố tụng dân sự mới nhất để bạn tham khảo: Quy định chung:

 1. Bộ Luật tố tụng dân sự 2004
 2. Bộ Luật tố tụng dân sự (Bản tiếng Anh)
 3. Luật sửa đổi bổ sung Bộ Luật tố tụng dân sự 2011 (có hiệu lực từ 01/01/2012)
 4. Nghị quyết thi hành Bộ luật Tố tụng dân sự
 5. Công văn 118/2004/KHXX thi hành mục 4 của Nghị Quyết thi hành Bộ Luật TTDS
  Văn bản hướng dẫn Bộ luật TTDS:
 1. Nghị quyết 01/2003/NQ-HĐTP hướng dẫn áp dụng pháp luật trong giải quyết tranh chấp dân sự, hôn nhân và gia đình
 2. Nghị quyết 02/2004/NQ-HĐTP hướng dẫn áp dụng pháp luật trong việc giải quyết các vụ án dân sự
 3. Nghị quyết 01/2005/NQ-HĐTP hướng dẫn Phần "Những quy định chung của Bộ luật Tố tụng dân sự"
 4. Nghị quyết 02/2005/NQ-HĐTP hướng dẫn Chương VIII "Các biện pháp khẩn cấp tạm thời" của Bộ luật tố tụng dân sự
 5. Thông tư liên tịch 03/2005/TTLT-VKSNDTC-TANDTC hướng dẫn về kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong tố tụng dân sự và sự tham gia của VKSND trong giải quyết vụ việc dân sự
 6. Nghị quyết 04/2005/NQ-HĐTP hướng dẫn Bộ Luật Tố tụng dân sự về "Chứng minh và chứng cứ"
 7. Nghị quyết 02/2006/NQ-HĐTP hướng dẫn Phần "Thủ tục giải quyết vụ án tại Toà án cấp sơ thẩm" của Bộ luật TTDS
 8. Nghị quyết 05/2006/NQ-HĐTP hướng dẫn Phần thứ ba "Thủ tục giải quyết vụ án tại Toà án cấp phúc thẩm" của Bộ luật TTDS
 9. Quyết định 1501/2008/QĐ-BCA Quy trình hỗ trợ cưỡng chế thi hành án dân sự của lực lượng Cảnh sát bảo vệ và hỗ trợ tư pháp
 10. Công văn 109/KHXX về việc xử lý các trường hợp không biết địa chỉ của người bị kiện
 11. Công văn 81/2002/TANDTC về giải đáp các vấn đề nghiệp vụ trong giải quyết tố tụng dân sự
 12. Công văn 129/2002/KHXX về trách nhiệm bồi thường thiệt hại trong dân sự
         Văn bản hướng dẫn về giao thẩm quyền giải quyết các vụ việc dân sự:
 1. Nghị quyết 742/2004/NQ-UBTVQH11 về giao thẩm quyền giải quyết các vụ việc dân sự quy định tại Bộ Luật Tố tụng dân sự cho TAND huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh
 2. Nghị quyết 1036/2006/NQ-UBTVQH11 giao thẩm quyền giải quyết các vụ việc dân sự quy định tại Điều 33 của Bộ luật tố tụng dân sự cho TAND huyện, quân, thị xã, thành phố
 3. Nghị quyết 293A/2007/UBTVQH12 giao thẩm quyền giải quyết các vụ việc dân sự quy định tại Điều 33 của Bộ luật Tố tụng dân sự cho TAND huyện, quận, thị xã
 4. Nghị quyết 720/2008/UBTVQH12 giao thẩm quyền xét xử các vụ án hình sự, dân sự cho TAND huyện
 5. Nghị quyết 781/2009/NQ-UBTVQH12 giao thẩm quyền giải quyết các vụ việc dân sự quy định tại Điều 33 của Bộ luật Tố tụng dân sự cho TAND huyện, quận, thị xã
 6. Thông tư liên tịch 14/2010/TTLT-BTP-TANDTC-VKSNDTC hướng dẫn về thủ tục thi hành án dân sự và phối hợp liên ngành trong thi hành án dân sự
Mới hơn Cũ hơn