Tổng hợp các văn bản liên quan đến luật tố tụng hình sự


(Đức Hoài)-Bạn đang cần tổng hợp các văn bản liên quan đến luật tố tụng hình sự? Bạn đang vướng phải một vấn pháp lý tố tụng hình sự mà không biết pháp luật tố tụng hình sự quy định như thế nào về vấn đề này? Dưới đây là tổng hợp các văn bản pháp luật tố tụng hình sự mới nhất để bạn tham khảo:
Quy định chung
 1. Bộ Luật Tố tụng hình sự, phần Quy định chung (Điều 1 đến Điều 99)
 2. Bộ Luật Tố tụng hình sự, phần Khởi tố, điều tra vụ án và quyết định việc truy tố (Điều 100 đến Điều 169)
 3. Bộ Luật Tố tụng hình sự, phần Xét xử sơ thẩm, phúc thẩm (Điều 170 đến Điều 254)
 4. Bộ Luật Tố Tụng hình sự, phần Thi hành, xét lại bản án (Điều 255 đến Điều 300)
 5. Bộ Luật Tố tụng hình sự, phần Thủ tục đặc biệt và hợp tác quốc tế (Điều 301 đến Điều 346)
 6. Bộ luật Tố tụng Hình sự (Tiếng Anh)
 7. Nghị quyết thi hành Bộ Luật TTHS
 8. Nghị quyết 509/2004/NQ-UBTVQH11 về việc hướng dẫn thực hiện nghị quyết của quốc hội về việc thi hành bộ luật tố tụng hình sự
 9. Chỉ thị về việc triển khai thi hành BLTTHS
 10. Nghị Quyết 03/2004/NQ-HĐTP hướng dẫn "Những quy định chung"
 11. Nghị quyết 48-NQ/TW về việc chiến lược xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam đến năm 2010, định hướng đến năm 2020
 12. Nghị quyết 49-NQ/TW năm 2005 về chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020
Thẩm quyền xét xử, các giai đoạn xét xử 
 1. Nghị Quyết 04/2004/NQ-HĐTP hướng dẫn Phần "Xét xử sơ thẩm"
 2. Nghị Quyết 05/2005/NQ-HĐTP hướng dẫn Phần "Xét xử phúc thẩm"
 3. Quyết định 810/2006/QĐ-BCA-C11 về Quy trình bảo vệ phiên tòa, áp giải bị cáo, dẫn giải người làm chứng ra tòa
 4. Thông tư liên tịch 03/2000/TTLT-TANDTC-VKSNDTC hướng dẫn Bộ luật Tố tụng hình sự khi bị cáo đã chết trong giai đoạn xét xử phúc thẩm 
 5. Nghị quyết 523/2004/NQ-UBTVQH11 về việc giao thẩm quyền xét xử quy định tại khoản 1 điều 170 của bộ luật tố tụng hình sự cho các tòa án nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh và tòa án quân sự khu vực
 6. Nghị quyết 1036/2006/NQ-UBTVQH11 giao thẩm quyền xét xử vụ án hình sự cho TAND huyện
 7. Nghị Quyết 293A/2007/UBTVQH12 giao thẩm quyền xét xử vụ án hình sự cho TAND huyện 
 8. Nghị quyết 720/2008/UBTVQH12 giao thẩm quyền xét xử các vụ án hình sự, dân sự cho Tòa án nhân dân huyện
 9. Nghị quyết 781/2009/NQ-UBTVQH12 giao thẩm quyền xét xử vụ án hình sự cho TAND huyện 
 10. Thông tư liên tịch 01/2005/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BQP-BCA về thẩm quyền xét xử của Toà án quân sự
 11. Thông tư liên lịch 10/2010/TTLT-BTP-BTC-BCA-VKSNDTC-TANDTC về miễn, giảm nghĩa vụ thi hành án
 12. Thông tư liên ngành 01/TTLN hướng dẫn giải quyết các vụ án trọng điểm
Quyền hạn điều tra viên, kiểm sát viên
 1. Thông tư 01/2006/TT-BCA(C11) thực hiện Điều 35 Bộ luật Tố tụng hình sự (về quyền hạn Điều tra viên)
 2. Quyết định 41/QĐ-VKSTC về việc phân công cho Kiểm sát viên ký thừa ủy quyền Viện trưởng trong hoạt động tố tụng đối với vụ án hình sự
Hướng dẫn về quan hệ phối hợp
 1. Nghị quyết 15/NQLT/CP-TANDTC-VKSNDTC về phối hợp công tác giữa Chính phủ với TANDTC, VKSNDTC
 2. Thông tư 05/2005/TTLT-VKSTC-BCA-BQP về quan hệ phối hợp giữa cơ quan điều tra và Viện Kiểm sát
 3. Thông tư liên tịch 03/2006/TTLT-BCA-VKSNDTC-TANDTC hướng dẫn thông báo, gửi, cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến người phạm tội
 4. Thông tư liên tịch 03/2006/TTLT-KSNDTC-TTrCP-BCA-BQP về quan hệ phối hợp trong việc phát hiện, điều tra, xử lý các vụ có dấu hiệu tội phạm do cơ quan thanh tra kiến nghị khởi tố
 5. Thông tư liên tịch 02/2012/TTLT-VKSTC-TTCP-BCA-BQP quy định về quan hệ phối hợp giữa Cơ quan thanh tra, điều tra và Viện kiểm sát trong việc phát hiện, điều tra, xử lý vụ việc có dấu hiệu tội phạm do Cơ quan thanh tra kiến nghị khởi tố (thay thế TTLT  03/2006/TTLT-KSNDTC-TTrCP-BCA-BQP)
 6. Thông tư 01/2007/TTLT/ BLĐTBXH-BCA-VKSNDTC hướng dẫn phối hợp giải quyết các vụ tai nạn lao động chết người, tai nạn lao động khác có dấu hiệu tội phạm
 7. Thông tư liên tịch 10/2007/TTLT-BTP-BCA-BQP-BTC-VKSNDTC-TANDTC hướng dẫn trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng 
 8. Thông tư liên tịch 01/2008/TTLT-VKSNDTC-TANDTC-BQP-BCA về quan hệ phối hợp trong hoạt động điều tra, truy tố, xét xử vụ án hình sự giữa các cơ quan tiến hành tố tụng trong Quân đội và ngoài Quân đội
 9. Thông tư liên tịch 01/2010/TTLT-VKSNDTC-BCA-TANDTC hướng dẫn thi hành các quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự về trả hồ sơ để điều tra bổ sung
 10. Thông tư 76/2011/TT-BCA quy định phân công trách nhiệm và quan hệ phối hợp trong công tác điều tra, giải quyết tai nạn giao thông của lực lượng Cảnh sát nhân dân
 11. Thông tư liên tịch 01-TTLN hướng dẫn điều tra, xử lý các vụ vi phạm luật lệ giao thông đường bộ do người, phương tiện giao thông nước ngoài gây ra
 12. Thông tư 05-BNV-TANDTC-VKSNDTC-BTP/TTLT về chính sách đối với người phạm tội ra tự thú 
Hướng dẫn hội đồng định giá tài sản, bồi thường thiệt hại
 1. Nghị Định 26/2005/NĐ-CP về Hội đồng định giá tài sản trong TTHS
 2. Thông tư 55/2006/TT-BTC hướng dẫn thực hiện Nghị định 26/2005/NĐ-CP về Hội đồng định giá tài sản trong TTHS
 3. Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước năm 2009 (thay thế NQ 388 về bồi thường thiệt hại trong TTHS)
 4. Công văn 121/2003/KHXX về giải quyết vấn đề liên quan đến tài sản, bồi thường thiệt hại trong vụ án hình sự
Văn bản về thi hành án
 1. Quy định về tạm giữ, tạm giam, thi hành án hình sự, đặc xá
 2. Nghị Quyết 02/2007/NQ-HĐTP hướng dẫn phần "Thi hành bản án và quyết định của TA"
 3. Nghị quyết 02/2010/NQ-HĐTP bổ sung Nghị quyết 02/2007/NQ-HĐTP hướng dẫn phần "Thi hành bản án và quyết định của TA"
 4. Quyết định 1502/2008/QĐ-BCA về Quy trình bắt, áp giải bị can, bị cáo, người có quyết định thi hành án phạt tù, dẫn giải người làm chứng của lực lượng Cảnh sát bảo vệ và hỗ trợ tư pháp theo yêu cầu của các cơ quan tiến hành tố tụng hình sự
 5. Công văn 187/2006/KHXX ngày 12/10/2006 về miễn thi hành án đối với khoản tiền phạt trong vụ án hình sự
Văn bản liên quan khác
 1. Pháp lệnh án phí, lệ phí tòa án
 2. Pháp lệnh Tổ chức Toà án quân sự năm 2002
 3. Thông tư 02/2005/TTLT-VKSTC-TATC-BCA-BQP-BTP hướng dẫn quy định BLTTHS về khiếu nại, tố cáo
 4. Quy định 200/QĐPH/VKSTC-TATC-BCA-BTP-BQP phối hợp trong công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo về tư pháp
 5. Thông tư liên tịch 01/2011/TTLT-VKSTC-TANDTC-BCA-BTP-BLĐTBXH hướng dẫn Bộ Luật tố tụng hình sự đối với người tham gia tố tụng là người chưa thành niên
 6. Thông tư 70/2011/TT-BCA hướng dẫn Bộ Luật tố tụng hình sự liên quan đến việc bảo đảm quyền bào chữa trong giai đoạn điều tra vụ án hình sự
 7. Nghị Quyết 743/2004/NQ-UBTVQH11 về trang phục của bị cáo tại phiên toà xét xử vụ án hình sự
 8. Công văn 106/2005/KHXX về việc trang phục của bị cáo tại phiên toà xét xử vụ án hình sự
 9. Thông tư 148/2011/TT-BTC về lập dự toán, quản lý và sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước đảm bảo cho công tác điều tra tội phạm (có hiệu lực ngày 01/01/2012)
 10. Thông tư 01/2005/TTLT-VKSTC-TATC-BCA-BQP về công tác thống kê hình sự, thống kê tội phạm
 11. Quyết định 789/2007/QĐ-BCA sửa đổi biểu mẫu sử dụng trong hoạt động Tố tụng hình sự của Công an nhân dân kèm theo Quyết định 1351/2004/QĐ-BCA(C11)
Quy định liên quan đến Luật sư, người bào chữa
Mới hơn Cũ hơn