Đã đi tống đạt văn bản của Tòa án trở lại

(Đức Hoài)-Tòa án nhân dân các quận huyện và thành phố sớm giao văn bản cho Thừa phát lại tống đạt trở lại.
Thư ký nghiệp vụ niêm yết văn bản ở UBND
Theo thông tin mà chúng tôi nhận được thì Tòa án đã bắt đầu giao văn bản trở lại cho Thừa phát lại đi tống đạt. Sớm nhất là Tòa án nhân dân quận 9, Tòa án này đã bắt đầu giao văn bản cho Văn phòng Thừa phát lại Quận Bình Thạnh đi tống đạt từ ngày thứ sáu (ngày 03/05). Các Tòa án khác dự kiến từ thứ 2 tuần tới sẽ hoàn tất việc ký hợp đồng dịch vụ và bắt đầu giao văn bản. Như vậy, việc giao cho Thừa phát lại đi tống đạt văn bản trở lại là thực hiện đúng chủ trương cải cách tư pháp của Quốc hội. Theo đó, các thư ký Tòa án sẽ có nhiều thời gian hơn để tập trung học hỏi cho công việc nghiệp vụ ở cơ quan. Điều này cũng đáp ứng được kỳ vọng của các bên liên quan về công tác tống đạt văn bản như chúng tôi đã nêu ở bài viết trước.
Mới hơn Cũ hơn