Chi phí lập vi bằng và chi phí xác minh điều kiện thi hành án

Hỏi:
Chi phí lập vi bằng và xác định điều kiện thi hành án được quy định như thế nào?

Trả lời:
Chi phí lập vi bằng và xác minh điều kiện thi hành án do người yêu cầu và văn phòng Thừa phát lại thỏa thuận theo công việc thực hiện hoặc theo giờ làm việc.
Văn phòng Thừa phát lại và người yêu cầu có thể thỏa thuận thêm về các khoản chi phí thực tế phát sinh gồm: chi phí đi lại; phí dịch vụ cho các cơ quan cung cấp thông tin nếu có; tiền bồi dưỡng người làm chứng, người tham gia hoặc chi phí khác nếu có.

***Thừa phát lại 24h***
========================================
Mọi sự quan tâm hay yêu cầu hỗ trợ về Thừa phát lại, xin vui lòng  liên hệ:
Email:  vanphongthuaphatlai@gmail.com

Điện thoại:  01234 112 115   hoặc    0906 311 132
Mới hơn Cũ hơn