Thừa phát lại là ai?

(Thừa phát lại 24h)-Thừa phát lại là một chức danh bổ trợ tư pháp và là tên gọi của một nghề luật như nghề Thẩm phán, Kiểm sát viên, Luật sư, Công chứng viên… Thừa phát lại được Bộ trưởng Bộ Tư pháp bổ nhiệm. Thừa phát lại hành nghề dưới hình thức pháp lý là doanh nghiệp tư nhân hoặc công ty hợp danh. Tên gọi của văn phòng thường là Văn phòng Thừa phát lại + tên đơn vị hành chính cấp huyện nơi văn phòng đặt trụ sở.
Ví dụ, Văn phòng Thừa phát lại Quận Bình Thạnh, Văn phòng Thừa phát lại Quận 10, Văn phòng Thừa phát lại Quận Thủ Đức... Một số văn phòng khác lại lấy tên trùng với đơn vị hành chính cấp tỉnh, thành phố TƯ nơi văn phòng đặt trụ sở, ví dụ: Văn phòng Thừa phát lại Hải Phòng, Văn phòng Thừa phát lại Bình Định...
Các văn phòng Thừa phát lại hoạt động theo nguyên tắc tự chủ về tài chính và cung cấp các dịch vụ pháp lý mang tính chất công. Bốn dịch vụ pháp lý công mà Thừa phát lại được phép thực hiện bao gồm:
- Thi hành án;
- Xác minh điều kiện thi hành án;
- Lập vi bằng
- Tống đạt văn bản, giấy tờ của Tòa án và cơ quan thi hành án.
Hình: Văn phòng Thừa phát lại Quận Bình Thạnh đang tổ chức thi hành án
Công việc thứ nhất và thứ hai của Thừa phát lại tương đương với chi cục thi hành án dân sự nơi Văn phòng Thừa phát lại đặt trụ sở (trừ việc thi hành án để thu tiền, tài sản nộp vào ngân sách nhà nước Văn phòng Thừa phát lại không được phép làm).
Công việc thứ ba- Lập vi bằng là công việc mang tính chất độc quyền của Thừa phát lại. Vi bằng là do Thừa phát lại lập có giá trị chứng cứ.
Công việc thứ tư, Thừa phát lại đi tống đạt văn bản giấy tờ của Tòa án và Cơ quan thi hành án dân sự nhà nước nhẳm hỗ trợ các cơ quan này trong hoạt động của mình.
Đức Hoài
========================================
Mọi sự quan tâm hay yêu cầu hỗ trợ về Thừa phát lại, xin vui lòng  liên hệ:
Email:  vanphongthuaphatlai@gmail.com
Điện thoại:  01234 112 115   hoặc    0906 311 132
Mạng xã hội: http://www.facebook.com/vanphongthuaphatlai

1 Nhận xét

Mới hơn Cũ hơn