Thừa phát lại thi hành bản án của Tòa cấp tỉnh

(Hoailegal)-Vừa qua, thông qua hòm thư điện tử, 1 bạn có địa chỉ email: xanhtin@gmail.com có hỏi chuyên trang Tìm hiểu Thừa phát lại về liên quan đến thẩm quyền thi hành án của Văn phòng Thừa phát lại. Nguyên văn câu hỏi như sau: " Công ty em vừa được Tòa án Thành phố HCM xử thắng kiện 1 công ty khác trong 1 tranh chấp về hợp đồng mua bán hàng hóa. Công ty em muốn nhờ Thừa phát lại thi hành bản án đó cho công ty em có được không và thủ tục như thế nào? (Công ty thua kiện có trụ sở tại Quận 10)"
Hình minh họa

Trước hết xin cảm ơn câu hỏi của bạn. Dựa trên thông tin mà bạn cung cấp, Chuyên trang Tìm hiểu về Thừa phát lại xin trả lời bạn như sau:
(*) Công ty bạn có thể yêu cầu văn phòng Thừa phát lại thi hành bản án, quyết định đó cho công ty bạn nếu đáp ứng đủ các điều kiện sau:
- Bản án, quyết định đó đã có hiệu lực pháp luật
- Bản án, quyết định đó không phải được đưa ra trong giai đoạn sơ thẩm (có thể là bản án, quyết định phúc thẩm, giám đốc thẩm hoặc tái thẩm).
Về việc văn phòng Thừa phát lại nào có thẩm quyền thi hành bản án, quyết định trên thì phải căn cứ vào 2 yếu tố sau:
+ Bản án, Quyết định sơ thẩm trong vụ việc trên là của Tòa án nhân dân Quận, huyện nào?
+ Và tại Quận, huyện đó đã có thành lập văn phòng Thừa phát lại hay chưa?
Ví dụ, Bản án, Quyết định sơ thẩm là của Tòa án nhân dân Quận 10 thì công ty bạn có thể yêu cầu Văn phòng Thừa phát lại Quận 10 thi hành.

(**) Về thủ tục yêu cầu thi hành án:
Công ty bạn cần theo bản án, quyết định đã có hiệu lực thi hành, các giấy tờ liên quan đến công ty của bạn đến để được các Thừa phát lại hướng dẫn thêm.

Để được tư vấn thêm, vui lòng liên hệ số điện thoại: 0906 311 132 (A Hoài)
Mới hơn Cũ hơn