Hai văn phòng Thừa phát lại cùng lập vi bằng


(Hoailegal)-Vừa qua chuyên trang "Tìm hiểu Thừa phát lại" nhận được câu hỏi của một bạn đọc có nội dung như sau: 

"Em được biết là Thừa phát lại làm việc luôn tuân thủ theo sự thật khách quan, chỉ ghi nhận những gì mình chứng kiến. Thế có bao giờ 2 Văn phòng Thừa phát lại khác nhau nhận được 2 yêu cầu lập vi bằng từ 2 bên có quyền lợi đối lập trong cùng 1 vụ việc ko? Ví dụ như ghi nhận hiện trạng việc bên A xây nhà làm nứt tường bên B chẳng hạn! Những trường hợp như vậy, dù là một sự việc nhưng nếu do 2 thừa phát lại khác nhau lập thì cũng rất dễ dẫn đến vi bằng mâu thuẫn?"

Hình: Thừa phát lại Văn phòng Thừa phát lại Quận 10 
đang lập vi bằng kiểm kê tài sản
Trước hết, xin cảm ơn câu hỏi rất hay của bạn! Chuyên trang Thừa phát lại đã liên hệ với Ông Nguyễn Tiến Pháp, Trưởng Văn phòng Thừa phát lại Quận 10 để nhờ tư vấn, giải đáp thắc mắc. Sau đây xin đăng nguyên văn câu trả lời của ông:

"Không chỉ riêng ở Việt Nam, trường hợp này xảy ra ở nhiều nước có chế định Thừa phát lại. Khi gặp trường hợp này, có thể có một số cách xử lý sau: 1.Hai Văn phòng Thỏa thuận Chỉ một VPTPL lập vi bằng nếu các bên cùng yêu cầu một nội dung; 2. Cả hai Thừa phát lại cùng lập vi bằng, nhưng nội dung cơ bản là giống nhau (vì sự thật chỉ có một), chỉ có thể khác nhau một vài điểm về cách diễn đạt. Tuy nhiên, có trường hợp nội dung yêu cầu của các bên là khác nhau, thì nội dung vi bằng có thể khác nhau về mức độ chi tiết, chủ yếu do Thừa phát lại phải tập trung miêu tả rõ ràng các sự kiện, hành vi theo phạm vi yêu cầu của Khách hàng. Ví dụ như Bên A chỉ yêu cầu lập vi bằng hiện trạng bức tường, còn Bên B yêu cầu lập vi bằng hện trạng cả ngôi nhà, thì dĩ nhiên nội dung hai Vi bằng sẽ khác nhau, nhưng phần mô tả về bức tường gần như là giống nhau. Điều lưu ý là giữa các Thừa phát lại thì phải luôn tôn trọng sự thật và tình đồng nghiệp, không vì yêu cầu của Khách hàng mà làm trái nguyên tắc và ảnh hưởng đến tình cảm đồng nghiệp và nghề Thừa phát lại nói chung."

Để được hỗ trợ thêm, vui lòng liên hệ số điện thoại: 0906 311 132 (Mr Hoài - Nhân viên Văn phòng Thừa phát lại Quận 10)

(Đức Hoài)
Mới hơn Cũ hơn