Tiền Giang-Trao quyết định bổ nhiệm Thừa phát lại

(Hoailegal)-Thực hiện Quyết định số 2280/QĐ-BTP ngày 12-9-2013 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc phê duyệt Đề án “Thực hiện thí điểm chế định Thừa phát lại tại tỉnh Tiền Giang”  và đề án số 126/ĐA-UBND ngày 12-8-2013 của UBND tỉnh Tiền Giang, ngày 20-11, Sở Tư pháp tiến hành lễ trao quyết định cấp thẻ công chứng viên cho 9 cá nhân và bổ nhiệm Thừa phát lại cho 7 cá nhân:
Nguyễn Quốc Hùng (nguyên Giám đốc Sở Tư pháp về hưu), Trần Hoàng Vũ (hành nghề luật sư và công ty Dịch vụ bán đấu giá Hoàng Vũ), Tô Anh Đào (công chức Sở Tư pháp về hưu), Nguyễn Minh Hòa (nguyên chấp hành viên Chi cục Thi hành án huyện Cai Lậy, hiện là luật sư), Đoàn Kim Duyên (nguyên chấp hành viên Chi cục Thi hành án TP. Mỹ Tho về hưu), Cao Văn Rạng (nguyên Phó Văn phòng TAND tỉnh Tiền Giang về hưu), Nguyễn Thị Nhung (công chức BHXH tỉnh về hưu).
Ngoài ra Sở Tư pháp hướng dẫn cho những người được tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ Thừa phát lại làm hồ sơ đề nghị bổ nhiệm Thừa phát lại và có nhu cầu thành lập Văn phòng Thừa phát lại.
Bên cạnh đó tập trung tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao nhận thức về Thừa phát lại cho người dân với các hình thức như: Tuyên truyền trên Cổng thông tin điện tử của UBND tỉnh, trên Báo Ấp Bắc, xây dựng chuyên mục trên Đài PT-TH tỉnh, biên soạn tài liệu giới thiệu việc thực hiện thí điểm chế định Thừa phát lại trong tài liệu sinh hoạt “ Ngày Pháp luật” với số lượng 15.500 quyển và phát xuống tới Tổ nhân dân tự quản và chi, tổ hội của các đoàn thể…
Mới hơn Cũ hơn