Bản tin Thừa phát lại ngày 08-01-2014

(Hoailegal)VĨNH PHÚC-Thành lập văn phòng Thừa phát lại Phúc Yên
Theo thông tin chuyên trang Tìm hiểu Thừa phát lại nhận được, UBND Tỉnh Vĩnh Phúc vừa ban hành quyết định số: 3903/QĐ-UBND ngày 31/12/2013 cho phép thành lập văn phòng Thừa phát lại Phúc Yên.


- Văn phòng Thừa phát lại Phúc Yên được tổ chức theo loại hình doanh nghiệp tư nhân.

- Trưởng văn phòng: ông Hoàng Quốc Thuận, sinh ngày 20/08/1973; là Thừa phát lại được bổ nhiệm tại Quyết định số 2642/QĐ-BTP ngày 07/11/2013 của Bộ Trưởng Bộ Tư pháp.

- Trụ sở tại số nhà 182, đường Hai Bà Trưng, phường Hùng Vương, thị xã Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc.
Như vậy, có thể xem đây là Văn phòng Thừa phát lại đầu tiên của tỉnh Vĩnh Phúc và miền Bắc nói riêng và văn phòng Thừa phát lại thứ 12 trên cả nước nói chung.

Đức Hoài
Mới hơn Cũ hơn