Cho phép thành lập Thừa phát lại huyện Tĩnh Gia

(Hoailegal)- Tiếp sau Quyết định cho phép thành lập Văn phòng Thừa phát lại Thanh Hoá và Bỉm Sơn, Uỷ ban nhân dân tỉnh Thanh Hoá vừa ban hành Quyết định số 712/QĐ-UBND ngày 17/03/2014 về việc cho phép thành lập Văn phòng Thừa phát lại Tĩnh Gia do Bà Nguyễn Thị Nhung làm Trưởng văn phòng. Bà Nguyễn Thị Nhung được bổ nhiệm Thừa phát lại theo Quyết định số 2853/QĐ-BTP ngày 18/11/2013 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp.
Hình minh hoạ: Thừa phát lại Quận 10 TP.HCM 
đang lập vi bằng kiểm kê tài sản
Văn phòng Thừa phát lại tỉnh Thanh Hoá được thành lập và hoạt động theo mô hình doanh nghiệp tư nhân có trụ sở tại thôn Trung Chính, xã Hải Hoà, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hoá. Văn phòng có con dấu và tài khoản riêng, hoạt động theo nguyên tắc tự chủ về tài chính. Đây là văn phòng Thừa phát lại thứ ba của Tỉnh Thanh Hoá. Căn cứ vào Quyết định số 2308/QĐ-BTP phê duyệt Đề án “Thực hiện thí điểm chế định Thừa phát lại tại tỉnh Thanh Hóa của Bộ trưởng Bộ Tư pháp thì trong giai đoạn thí điểm từ năm 2013 đến năm 2015, tỉnh Thanh Hoá sẽ thành lập 4 văn phòng Thừa phát lại tại: Thành phố Thanh Hoá, thị xã Bỉm Sơn, thị xã Sầm Sơn và huyện Tĩnh Gia.
Xem Quyết định tại đây
Đức Hoài (Thư ký nghiệp vụ) viết
Mới hơn Cũ hơn