Thành lập văn phòng Thừa phát lại Thanh Hoá

(Hoailegal)- Uỷ ban nhân dân tỉnh Thanh Hoá vừa ban hành Quyết định số 656/QĐ-UBND ngày 11/03/2014 về việc cho phép thành lập Văn phòng Thừa phát lại Thanh Hoá do bà Nguyễn Thị Vân Quỳnh làm Trưởng văn phòng. Bà Nguyễn Thị Vân Quỳnh được bổ nhiệm Thừa phát lại theo Quyết định số 2852/QĐ-BTP ngày 18/11/2013 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp.
Hình minh hoạ
Văn phòng Thừa phát lại tỉnh Thanh Hoá được thành lập và hoạt động theo mô hình doanh nghiệp tư nhân có trụ sở tại số 80, đường Triệu Quốc Đạt, phường Điện Biên, Thành phố Thanh Hoá. Văn phòng có con dấu và tài khoản riêng, hoạt động theo nguyên tắc tự chủ về tài chính. Đây là văn phòng Thừa phát lại đầu tiên của Tỉnh Thanh Hoá. Căn cứ vào Quyết định số 2308/QĐ-BTP phê duyệt Đề án “Thực hiện thí điểm chế định Thừa phát lại tại tỉnh Thanh Hóa của Bộ trưởng Bộ Tư pháp thì trong giai đoạn thí điểm từ năm 2013 đến năm 2015, tỉnh Thanh Hoá sẽ thành lập 4 văn phòng Thừa phát lại tại: Thành phố Thanh Hoá, thị xã Bỉm Sơn, thị xã Sầm Sơn và huyện Tĩnh Gia.
Xem Quyết định tại đây
Đức Hoài (Thư ký nghiệp vụ) viết
Mới hơn Cũ hơn