Hệ thống Thừa phát lại Miền Nam

(Thừa phát lại 24h)- Ban quản trị chuyên trang Thừa phát lại 24h luôn tâm niệm xây dựng và phát triển chuyên trang thành một kênh thông tin truyền về chế định Thừa phát lại và hỗ trợ Quý khách hàng và người dân một cách nhanh nhất thông qua đường dây nóng và địa chỉ Email cũng như mạng xã hội!
Hình. Khai trương Văn phòng Thừa phát lại Quận 10-TP. Hồ Chí Minh
Thông qua chuyên trang Thừa phát lại 24h, tập thể cán bộ và nhân viên Văn phòng Thừa phát lại Quận 10 muốn kết nối và tạo mối quan hệ cộng tác đến các văn phòng Thừa phát lại thuộc 12 tỉnh thành trên địa bàn cả nước đang thực hiện thí điểm chế định Thừa phát lại giai đoạn 2.
Các hoạt động cụ thể:
- Trao đổi logo văn phòng và banner website liên kết;
- Trao đổi thông tin về văn phòng;
- Có những bài viết giới thiệu về các văn phòng theo từng địa bàn để giới thiệu đến với người dân;
- Khi tiếp nhận thông tin qua đường dây nóng thì hỗ trợ nhanh khách hàng và người dân, sau đó chuyển tiếp yêu cầu đến các văn phòng Thừa phát lại thành viên trên địa bàn mà khách hàng và người dân cần có Thừa phát lại hỗ trợ.
Hệ thống Thừa phát lại Miền Nam trong giai đoạn thí điểm bao gồm:
1. Thừa phát lại tỉnh Bình Định
Hình. Khai trương Văn phòng Thừa phát lại tỉnh Bình Định
2. Thừa phát lại TP. Hồ Chí Minh
HìnhKhai trương Văn phòng Thừa phát lại Thủ Đức-TP.HCM
3. Thừa phát lại tỉnh Đồng Nai
Hình. Khai trương Văn phòng Thừa phát lại Biên Hòa-tỉnh Đồng Nai
4. Thừa phát lại tỉnh Bình Dương
HìnhKhai trương Văn phòng Thừa phát lại Dĩ An-Bình Dương
5. Thừa phát lại tỉnh Tiền Giang
HìnhKhai trương Văn phòng Thừa phát lại Cai Lậy-tỉnh Tiền Giang
6. Thừa phát lại tỉnh Vĩnh Long
HìnhKhai trương Văn phòng Thừa phát lại Vĩnh Long-tỉnh Vĩnh Long
6. Thừa phát lại tỉnh An Giang
Tiếp tục cập nhật
Đức Hoài
========================================
Mọi sự quan tâm hay yêu cầu hỗ trợ về Thừa phát lại, xin vui lòng  liên hệ:
Email:  vanphongthuaphatlai@gmail.com
Điện thoại:  01234 112 115   hoặc    0906 311 132
Mạng xã hội: http://www.facebook.com/vanphongthuaphatlai
Mới hơn Cũ hơn