Khai trương văn phòng Thừa phát lại đầu tiên ở Hà Nội

(Thừa phát lại 24h) - Sáng nay (16/4), Tổng cục Thi hành án Dân sự (Bộ Tư pháp) cùng UBND Thành phố Hà Nội đã tiến hành công bố quyết định cho phép thành lập, khai trương Văn phòng Thừa phát lại đầu tiên tại Hà Nội.

Văn phòng Thừa phát lại đầu tiên của Hà Nội được khai trương tại quận Ba Đình, gọi là Văn phòng Thừa phát lại Ba Đình. Tham gia khai trương Văn phòng có đại diện lãnh đạo Tổng Cục Thi hành án Dân sự- Bộ Tư pháp và nhiều đơn vị quản lý tại Hà Nội.
                  Ông Nguyễn Văn Sơn, Phó Tổng Cục trưởng Tổng Cục Thi hành án Dân sự phát biểu
Chế định thừa phát lại là một chế định tư pháp, dịch vụ pháp lý công hỗ trợ người dân và các cơ quan tư pháp. Những việc thừa phát lại được làm như sau:
Thứ nhất, thực hiện việc tống đạt theo yêu cầu của Tòa án hoặc Cơ quan thi hành án dân sự;
Thứ hai, lập vi bằng theo yêu cầu của cá nhân, cơ quan, tổ chức;
Thứ ba, xác minh điều kiện thi hành án theo yêu cầu của đương sự;
Thứ tư, trực tiếp tổ chức thi hành các bản án, quyết định của Tòa án theo yêu cầu của đương sự.
Đặc biệt, với chức năng lập vi bằng (xác lập bằng chứng các hành vi), Thừa phát lại sẽ bổ sung những điểm chưa đầy đủ, chưa với tới của nhiều dịch vụ pháp lý công đang triển khai hiện nay.
Phát biểu tại lễ khai trương văn phòng thừa phát lại đầu tiên, ông Nguyễn Văn Sơn, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thi hành án Dân sự (Bộ Tư pháp) bày tỏ mong muốn việc thành lập văn phòng thừa phát lại đầu tiên (1 trong 5 Văn phòng Thừa phát lại được thí điểm tại Hà Nội) sẽ tạo tiền đề tốt để chế định thừa phát lại phát huy tốt nhiệm vụ chức năng, phục vụ yêu cầu hoạt động của người dân.
Đức Hoài
Nguồn: Báo mới
Mới hơn Cũ hơn