Khi Thừa phát lại "bí" về phí lập vi bằng

(Thừa phát lại 24h)-Ngày đầu mới thành lập, Thừa phát lại còn mới mẻ với người dân. Một thời gian sau đó, khi mà đã quen dần với dịch vụ của Thừa phát lại, đặc biệt là dịch vụ lập vi bằng thì sự tác động của Thừa phát lại là rất lớn, nhưng sự "tác động lớn" đó đôi khi lại gây ra những "thiệt hại nhất định" cho Thừa phát lại.
Hình minh hoạ
Ngày đó, Văn phòng Thừa phát lại Quận X ở TP.HCM tiếp nhận được 1 yêu cầu từ khách hàng về việc lập vi bằng ghi nhận việc hàng xóm đang xây nhà lấn sang phần đất của mình. Do tính chất tức thời và tính nghiêm trọng của vụ việc mà Văn phòng chỉ mới báo phí và Thừa phát lại cùng thư ký tức tốc lên đường làm "nhiệm vụ". Đến nơi, khi thấy sự xuất hiện của Thừa phát lại để lập vi bằng, bên xây nhà trái phép liền tháo dỡ phần mới xây lấn chiếm, mặc dù trước đó rất hùng hổ với khách hàng của Thừa phát lại. Thế là mục đích của khách hàng đã đạt được. Chẳng cần thiết phải lập vi bằng.
Chuyện phí cho Thừa phát lại bây giờ thành ra khó nghĩ !?
Đức Hoài
Mới hơn Cũ hơn