Có 46/63 văn phòng Thừa phát lại được thành lập

(Thừa phát lại 24h)-Báo cáo công tác tại kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIII, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hà Hùng Cường cho biết đã thành lập được 46/63 Văn phòng Thừa phát lại tại 13/13 địa phương thuộc diện thí điểm, với tổng doanh thu của các Văn phòng là trên 56 tỷ đồng.
Hình ảnh Bộ trưởng Hà Hùng Cường phát biểu tại kỳ họp
Tuy nhiên, Bộ trưởng Hà Hùng Cường cũng thẳng thắn nhận định: Việc triển khai thực hiện một số công việc liên quan đến thí điểm chế định Thừa phát lại còn chậm, hiệu quả hoạt động của các Văn phòng Thừa phát lại (ngoài TP.Hồ Chí Minh) còn thấp.
Bàn về giải pháp nâng cao chất lượng công tác thi hành án, Bộ trưởng Hà Hùng Cường cũng đề nghị các cơ quan của Quốc hội, các Đoàn đại biểu Quốc hội, các vị Đại biểu Quốc hội tăng cường giám sát theo thẩm quyền đối với công tác THADS và THAHS; quan tâm, giám sát việc tiếp tục thực hiện thí điểm chế định Thừa phát lại tại 13 địa phương đang được lựa chọn thí điểm; các cơ quan liên quan tăng cường phối hợp; Hội đồng nhân dân, Mặt trận Tổ quốc các cấp tăng cường giám sát việc chấp hành pháp luật về THADS, THAHS và THA hành chính tại địa phương.

Người viết : duchoai
Mới hơn Cũ hơn