Địa hạt tống đạt mới của Thừa phát lại TP.HCM


(Thừa phát lại 24h)-Vừa qua, Sở Tư pháp TP.HCM có công văn số 5845/STP-BTTP ngày 21/10/2014 về việc thỏa thuận phân chia địa hạt và mức chi phí tống đạt văn bản của các văn phòng Thừa phát lại. Đây là kết quả sau cuộc họp liên ngành giữa Sở Tư pháp và các cơ quan hữu quan. Theo đó, địa hạt tống đạt sơ bộ của các văn phòng Thừa phát lại tại TP.HCM như sau:

Thời điểm áp dụng: từ ngày 01 tháng 11 năm 2014.
Trong thời gian Văn phòng Thừa phát lại Quận 7 chưa đăng ký hoạt động tại Sở Tư pháp thì việc tống đạt văn bản, giấy tờ của Tòa án nhân dân huyện Cần Giờ và Chi cục Thi hành án dân sự huyện Cần Giờ sẽ do Văn phòng Thừa phát lại Quận 1 thực hiện; việc tống đạt văn bản của Tòa án nhân dân Quận 7 và Chi cục Thi hành án dân sự Quận 7 do Văn phòng Thừa phát lại quận Bình Tân thực hiện.
Về chi phí tống đạt:
- Trong phạm vi cấp huyện nơi đặt Văn phòng Thừa phát lại thì chi phí tống đạt tính là 65.000 đồng/việc/văn bản; trường hợp tống đạt từ hai văn bản trở lên cho cùng một người và cùng một thời điểm thì tính tống đạt một văn bản; trường hợp tống đạt cho nhiều người nhưng ở cùng địa chỉ trong phạm vi xã, phường, thị trấn vào cùng thời điểm thì tính là 30.000 đồng cho người thứ hai trở đi.
- Ngoài phạm vi cấp huyện nơi đặt Văn phòng Thừa phát lại thì chi phí tống đạt tính là 130.000 đồng/việc/văn bản; trường hợp tống đạt từ hai văn bản trở lên cho cùng một người vào cùng một thời điểm thì tính tống đạt một văn bản; trường hợp tống đạt cho nhiều người nhưng ở cùng địa chỉ trong xã, phường, thị trấn vào cùng một thời điểm thì tính là 30.000 đồng cho người thứ hai trở đi.
- Các trường hợp tống đạt ngoài địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh thì thực hiện theo thỏa thuận nhưng không được vượt quá quy định tại Thông tư liên tịch số 09/2014/TTLT-BTP-TANDTC-VKSNDTC-BTC ngày 28/2/2014 của Bộ Tư pháp, Tòa án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao và Bộ Tài chính.
Sở Tư pháp TP.HCM nhấn mạnh, địa hạt tống đạt và mức phí tống đạt như trên mới là dự thảo và các cơ quan, tổ chức đóng góp thêm ý kiến để Sở Tư pháp có đưa ra quyết định chính thức. Nhận được văn bản của Sở Tư pháp, các văn phòng Thừa phát lại đã có cuộc họp để thảo luận, cho ý kiến về vấn đề này. Theo lãnh đạo của Văn phòng Thừa phát lại Quận Thủ Đức, về cơ bản, các văn phòng Thừa phát lại thống nhất với phương án phân chia địa hạt tống đạt và mức phí tống đạt nêu ở văn bản trên. Tuy nhiên, các văn phòng Thừa phát lại cũng có 2  ý kiến kiến nghị như sau:
- Thứ nhất, đề nghị Sở Tư pháp có hướng dẫn giải thích rõ hơn: “..trường hợp tống đạt cho nhiều người nhưng ở cùng địa chỉ trong phạm vi xã, phường, thị trấn vào cùng thời điểm thì tính là 30.000 đồng cho người thứ hai trở đi” để thuận tiện trong việc ký hợp đồng với các cơ quan Tòa án và Thi hành án.
- Thứ hai, đề nghị phân chia việc tống đạt các văn bản tống đạt của TAND TP.HCM cho đều các văn phòng Thừa phát lại theo phương án: Văn phòng Thừa phát lại Quận 1 chỉ tống đạt những văn bản phục vụ cho án sơ thẩm, đối với các văn bản thuộc phục vụ cho án phúc thẩm thì thuộc địa phận của văn phòng nào thì văn phòng đó đi tống đạt. Hoặc chia theo từng tòa lao động, kinh tế, hành chính, dân sự... cho từng văn phòng Thừa phát lại.


Người viết : duchoai
Mới hơn Cũ hơn