Một số trường hợp lập vi bằng có tranh cãi

Ảnh minh họa
- Vi bằng ghi nhận sự kiện, hành vi ký tên vào 1 văn bản (văn bản thỏa thuận, văn bản xác nhận, văn bản giao nhận tiền…)
- Vi bằng ghi nhận sự kiện, hành vi các bên giao nhận tiền nhằm thực hiện 1 giao dịch mua bán nhà đất mà các bên ký giấy tay với nhau trước đó.
- Vi bằng ghi nhận 1 sự kiện, hành vi mà Thừa phát lại được phép lập vi bằng nhưng trong chuỗi nội dung miêu tả trong vi bằng có một nội dung đề cập đến hành vi của cán bộ, công chức.
- Vi bằng về thỏa thuận phân chia di sản hay có nội dung chỉ định người thừa kế di sản.
- Vi bằng ghi nhận lời trình bày về một sự kiện, hành vi xảy ra trong quá khứ.
- Vi bằng ghi nhận việc ký tên, điểm chỉ vào văn bản thỏa thuận và xác nhận chuyển nhượng phần vốn góp hoặc chuyển nhượng vốn góp để cấn trừ nghĩa vụ trả nợ.
- Vi bằng ghi nhận việc ký văn bản thỏa thuận chuyển giao quyền và nghĩa vụ liên quan đến khoản vay ngân hàng và quyền định đoạt bất động sản.
- Vi bằng ghi nhận việc ký tên, lăn tay vào văn bản thỏa thuận cho vay tiền bằng hình thức giao nhà không thu phí.
....
Mới hơn Cũ hơn