Thừa phát lại An Giang đã lập được 23 vi bằng

TThừa phát lại 24h)-Theo Báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh, việc thực hiện thí điểm chế định Thừa phát lại tại tỉnh đã được kết quả như: Thành lập 03 Văn phòng Thừa phát lại tại thành phố Long Xuyên, thành phố Châu Đốc và huyện Chợ Mới. 
Các Văn phòng Thừa phát lại đã ký hợp đồng dịch vụ tống đạt văn bản với 12 Tòa án (gồm Tòa án tỉnh và 11 Tòa án huyện, thị xã, thành phố) và 12 cơ quan Thi hành án dân sự (gồm Cục thi hành án dân sự và 11 Chi cục Thi hành án dân sự huyện, thị xã, thành phố); đã thực hiện tống đạt 1.839 văn bản các loại với doanh thu là 90 triệu đồng; lập và đăng ký tại Sở Tư pháp 23 vi bằng với doanh thu 40 triệu đồng; tổ chức thực hiện 11 vụ việc xác minh điều kiện thi hành án với doanh thu 27 triệu đồng; trực tiếp tổ chức thi hành 02 bản án, doanh thu 04 triệu đồng.

Mới hơn Cũ hơn