Bảo về quyền tác giả bởi công cụ vi bằng

Ngày 26/4/2016, Trang Web chính thức của Văn phòng Thừa phát lại Quận Thủ Đức công bố thông tin hợp tác giữa Văn phòng và Trung tâm  bảo vệ quyền tác giả Âm nhạc Việt Nam -  Chi nhánh Phía Nam về việc lập vi bằng để bảo vệ quyền tác giả trong việc khai thác, sử dụng tác phẩm âm nhạc (http://www.thuaphatlaithuduc.vn/vn/lap-vi-bang-de-bao-ve-quyen-tac-gia-am-nhac.html). Theo đó, Văn phòng Thừa phát lại quận Thủ Đức sẽ là cơ quan trực tiếp hỗ trợ về mặt pháp lý cho Trung tâm bảo vệ quyền tác giả Âm nhạc Việt Nam.  Văn phòng  Thừa phát lại Quận Thủ Đức sẽ  lập vi bằng ghi nhận lại các buổi biểu diễn, phát thanh, truyền hình, internet… có sử dụng các tác phẩm âm nhạc làm cơ sở cho việc thương lượng, giải quyết tranh chấp liên quan.

Như vậy, các tụ điểm biểu diễn âm nhạc sẽ phải làm quen với việc lập vi bằng của Thừa phát lại. 
Vi bằng của Thừa phát lại có giá trị chứng cứ, chứng minh việc biểu diễn có sử dụng tác phẩm âm nhạc, từ đó phát sinh nghĩa vụ trả phí tác quyền và các chi phí liên quan cho Trung tâm. Việc lập vi bằng nói trên cũng được áp dụng cho các chương trình phát thanh, truyền hình, internet… với mục đích tương tự.
Thỏa thuận hợp tác này cho thấy việc lập Vi bằng của Văn phòng Thừa phát lại ngày càng trở nên phổ biến trên nhiều lĩnh vực.
Ông Nguyễn Tiến Pháp -  Trưởng Văn phòng Thừa phát lại Quận Thủ Đức cho biết ngoài việc thực hiện các hoạt động nêu trên, Thừa phát lại còn có thể lập vi bằng ghi nhận các vi phạm khác về sở hữu trí tuệ  như  quyền tác giả, quyền sở hữu công nghiệp trong cuộc chiến chống “nạn” vi phạm bản quyền một cách tràn lan hiện nay; hoặc lập vi bằng về vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm để làm chứng cứ xử lý vi phạm.Mới hơn Cũ hơn