Những điều cần biết về thừa phát lại

Nhằm để các bạn nắm rõ hơn về tổ chức, hoạt động của Thừa Phát Lại, đặc biệt là  những gì Thừa Phát Lại có thể làm, kỹ năng thực hiện trong những tình huống nhất định, mình soạn bài viết này đẻ các bạn tham khảo nhé!
Trong quá trình các bạn làm việc trong lĩnh vực của mình, xin vui lòng đặt vấn đề, tình huống tại TOPIC này để chúng ta cùng nhau bàn xem Thừa Phát Lại có thể hỗ trợ gì để giúp đỡ Khách hàng không nhé!
Cảm ơn mọi người! Chúc một tuần mới vui vẻ!

1. VỀ KHÁI NIỆM CHUNG:  http://www.thuaphatlaithuduc.vn/vn/khai-quat-ve-thua-phat-lai.html
2. VỀ CÁC CÔNG VIỆC CỦA THỪA PHÁT LẠI: http://www.thuaphatlaithuduc.vn/vn/cac-cong-viec-thua-phat-lai.html
3. http://www.thuaphatlaithuduc.vn/vn/xac-1405065201.html
4. VỀ XÁC MINH TÀI SẢN: http://www.thuaphatlaithuduc.vn/vn/xac-1405065201.html
5. VỀ THI HÀNH ÁN: http://www.thuaphatlaithuduc.vn/vn/thi-hanh-an-la-gi-.html
6. VỀ VI PHẠM BẢN QUYỀN BÁO CHÍ: http://www.thuaphatlaithuduc.vn/vn/ban-quyen-bao-chi-thua-phat-lai-co-the-tham-gia.html
7. VỀ BẢO VỆ QUYỀN LỢI NGƯỜI TIÊU DÙNG KHI GẶP SẢN PHẨM LỖI: http://www.thuaphatlaithuduc.vn/vn/vu-con-ruoi-gia-500-trieu-lam-gi-khi-gap-tinh-huong-nay-.html
8. VỀ VI BẰNG TRÊN INTERNET: KHI DOANH NGHIỆP BỊ NÓI XẤU: http://www.thuaphatlaithuduc.vn/vn/lam-gi-khi-doanh-nghiep-bi-noi-xau-tren-mang.html
9. VI BẰNG TRÊN INTERNET: KHI BỊ ĂN CẮP BẢN QUYỀN, SỞ HỮU TRÍ TUỆ; BỊ NÓI XẤU; KHI CẦN XÁC NHẬN NGUỒN DỮ LIỆU TRÊN EMAIL, FACEBOOK, INTERNET..
http://www.thuaphatlaithuduc.vn/vn/phim-chieu-rap-bi-tung-len-mang-.html
10. VI BẰNG TRÊN INTERNET: KHI BỊ GIẢ MẠO WEBSITE:
http://www.thuaphatlaithuduc.vn/vn/lam-gi-khi-bi-gia-mao-website-.html
11.VI BẰNG GHI NHẬN CUỘC HỌP, LẤY MẪU, CHỨNG MINH NGUỒN CHỨNG CỨ:
http://www.thuaphatlaithuduc.vn/vn/ghi-am-nhu-the-nao-de-co-gia-tri-chung-cu-.html
12. VI BẰNG THÔNG BÁO, THU GIỮ TÀI SẢN
http://www.thuaphatlaithuduc.vn/vn/ngan-hang-xiet-no-nho-keu-thua-phat-lai-.html
13. VI BẰNG GIAO THÔNG BÁO CHỨNG MINH NGHĨA VỤ ĐÃ GIAO THÔNG BÁO:
http://www.thuaphatlaithuduc.vn/vn/co-can-thua-phat-lai-giup-lap-vi-bang-giao-thong-bao-doi-no.html
14. VI BẰNG CÔNG CHỨNG THỪA PHÁT LẠI LÀ GÌ? http://www.thuaphatlaithuduc.vn/vn/vi-bang-cong-chung-thua-phat-lai-la-gi-.html
15. VI BẰNG GHI NHẬN HIỆN TRẠNG NHÀ XƯỞNG, TÀI SẢN KHI CHO THUÊ
http://www.thuaphatlaithuduc.vn/vn/vi-bang-ghi-nhan-hien-trang-nha-xuong-tai-san-khi-cho-thue-1428034144.html
16. Vi bằng Thừa Phát lại khác gì với việc nhờ người làm chứng? http://www.vibangthuaphatlai.vn/2015/04/giao-nhan-tien-can-nguoi-lam-chung.html
17. Thủ tục cần thiết khi mua nhà sở hữu chung với chủ nhà :
http://www.vibangthuaphatlai.vn/2015/05/thu-tuc-can-thiet-khi-mua-nha-so-huu.html
18. Bổ sung 20/5/2015: Vi bằng ghi nhận thỏa thuận tài sản vợ chồng sau li hôn: http://www.vibangthuaphatlai.vn/2015/05/vi-bang-thoa-thuan-tai-san-vo-chong-sau.html
19. Bổ sung 18/9/15: VI BẰNG GHI NHẬN HIỆN TRẠNG, VÀ THỎA THUẬN GIỮ CÁC BÊN CÓ CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG LIỀN KỀ http://www.vibangthuaphatlai.vn/2015/08/vi-bang-thua-phat-lai-va-tinh-lang.html
20. Bổ sung 18/9: PHÂN BIỆT VI BẰNG VÀ VĂN BẢN CÔNG CHỨNG: http://www.vibangthuaphatlai.vn/2015/08/phan-biet-gia-tri-cua-vi-bang-va-van.html
21. TẬP HỢP CÁC VĂN BẢN PHÁP LUẬT VỀ THỪA PHÁT LẠI: http://www.thuaphatlaithuduc.vn/vn/tong-hop-van-ban-phap-luat-thua-phat-lai.html
22. MUA BÁN NHÀ CHUNG CƯ THU NHẬP THẤP: http://www.vibangthuaphatlai.vn/2015/12/thu-tuc-mua-nha-chung-cu-thu-nhap-thap.html
23.SỬ DỤNG VI BẰNG TRONG QUÁ TRÌNH XÁC LẬP, THỰC HIỆN, THƯƠNG LƯỢNG VÀ GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP HỢP ĐỒNG ĐẶT CỌC! http://www.vibangthuaphatlai.vn/2015/12/su-dung-vi-bang-trong-qua-trinh-at-coc.html
24. MUA ĐẤT NỀN QUA VI BẰNG CÓ HỢP PHÁP? http://www.vibangthuaphatlai.vn/2015/12/mua-at-nen-bang-vi-bang-thua-phat-lai.html
25. 5 BƯỚC XỬ LÝ KHI GẶP SẢN PHẨM CÓ DỊ VẬT
http://www.vibangthuaphatlai.vn/2016/01/5-buoc-xu-ly-san-pham-co-di-vat.html
26. GẶP "CHAI NƯỚC CÓ RUỒI" THÌ XỬ LÝ NHƯ THẾ NÀO?
http://www.vibangthuaphatlai.vn/2016/01/gap-chai-nuocsan-pham-co-di-vat-lam-sao.html
27. CHUYỆN BUỒN THỪA PHÁT LẠI: ỦY QUYỀN CHO VỢ ĐỊNH ĐOẠT TÀI SẢN
http://www.vibangthuaphatlai.vn/2016/04/chuyen-buon-thua-phat-lai.html
28.SỬ DỤNG VI BẰNG TRONG HỢP ĐỒNG ĐẶT CỌC: http://www.vibangthuaphatlai.vn/2016/05/su-dung-vi-bang-trong-hop-ong-at-coc.html
29. GHI ÂM NHƯ THẾ NÀO ĐỂ LÀM BẰNG CHỨNG?
http://www.vibangthuaphatlai.vn/2015/03/vi-bang-cong-ty.html
30. KHI NÀO BẠN CẦN ĐẾN VI BẰNG HIỆN TRẠNG CỦA THỪA PHÁT LAI?
http://www.vibangthuaphatlai.vn/2016/05/khi-nao-ban-can-en-vi-bang-hien-trang.html
31. CÁCH XỬ LÝ KHI BỊ NÓI XẤU TRÊN MẠNG
http://www.vibangthuaphatlai.vn/2016/05/cach-xu-ly-khi-bi-noi-xau-tren-mang.html
32. CHUYỆN TỐNG ĐẠT http://www.vibangthuaphatlai.vn/2016/06/chuyen-thua-phat-lai-tong-at.html
33. 3 bước để bảo vệ tác quyền âm nhạc http://www.vibangthuaphatlai.vn/2016/06/3-buoc-e-bao-ve-tac-quyen-am-nhac.html
http://www.vibangthuaphatlai.vn/2016/06/so-sanh-viec-sua-loi-vi-bang-va-van-ban.html
34. Những điều cần biết để trở thành Thừa phát lại
https://youtu.be/4evgSeB645o
35.Vi bằng cung cấp thông tin về chế độ tài sản của vợ chồng theo thỏa thuận trong giao dịch với người thứ ba
 http://www.vibangthuaphatlai.vn/2016/08/vi-bang-cung-cap-thong-tin-ve-che-o-tai.html
36. Kỹ năng tống đạt của Thư ký Thừa phát lại
 https://www.youtube.com/watch?v=lVbisdv28Fk&feature=youtu.be
37. Làm gì khi bị xúc phạm trên Facebook?
http://www.baogiaothong.vn/lam-gi-khi-bi-xuc-pham-tren-facebook-d165555.html
38. Sử dụng vi bằng của Thừa phát lại để đòi nhà cho ở nhờ, đòi nhà cho thuê, nhà đã bán nhưng không giao nhà, nhà bị chiếm giữ trái phép... như thế nào cho hợp pháp (Phần 1)  https://youtu.be/_aQyo1TTd9k
39. Đòi nhà cho ở nhờ, đòi nhà cho thuê, nhà đã bán nhưng không giao nhà, nhà bị chiếm giữ trái phép... như thế nào cho hợp pháp?
Phần 2: Những điều cần tránh! https://youtu.be/-jumsPhOTpU
40.  Đòi nhà cho ở nhờ, đòi nhà cho thuê, nhà đã bán nhưng không giao nhà, nhà bị chiếm giữ trái phép không qua tố tụng ... như thế nào cho hợp pháp? Phần 3: Các bước cần thực hiện
 https://www.youtube.com/watch?v=5bA-ckZ7mbE&feature=youtu.be
 41. Đòi nhà cho ở nhờ, đòi nhà cho thuê, nhà đã bán nhưng không giao nhà, nhà bị chiếm giữ trái phép không qua tố tụng ... như thế nào cho hợp pháp?
Phần 4: Cần chuẩn bị những gì? https://youtu.be/uUpyrzV-w5I
42. Đòi nhà cho ở nhờ, đòi nhà cho thuê, nhà đã bán nhưng không giao nhà, nhà bị chiếm giữ trái phép không qua tố tụng ... như thế nào cho hợp pháp?
Phần 5: Sử dụng vi bằng như thế nào? (HẾt) https://youtu.be/hx8SV0JTj8k
43. SỬ DỤNG VI BẰNG ĐỂ ĐÒI NHÀ KHÔNG QUA KHỞI KIỆN HỢP PHÁP, HIỆU QUẢ? (Tổng hợp)  http://www.vibangthuaphatlai.vn/2016/09/su-dung-vi-bang-e-oi-nha-khong-qua-khoi.html
44. SỬ DỤNG VI BẰNG TRONG GIAO DỊCH BẤT ĐỘNG SẢN (5 PHẦN)
PHẦN 1: KHI NÀO CẦN THỪA PHÁT LẠI LẬP VI BẰNG? https://www.youtube.com/watch?v=4bNZuMI_9Iw
45.SỬ DỤNG VI BẰNG TRONG GIAO DỊCH BẤT ĐỘNG SẢN (TỔNG HỢP 5 PHẦN) http://www.vibangthuaphatlai.vn/2016/09/vi-bang-nha-at-phan-1-khi-nao-thi-can.html

Mới hơn Cũ hơn