Chương trình đào tạo thừa phát lại


Trưởng Văn phòng Thừa phát lại Thủ Đức - ThS Nguyễn Tiến Pháp
Một trong những chức năng quan trọng của Thừa phát lại là lập vi bằng. Hiện nay, vi bằng chính là thế mạnh của Thừa phát lại, mang lại lợi ích to lớn cho người dân, là công cụ hữu hiệu giúp cho người dân chủ động xác lập chứng cứ, nhằm tự bảo vệ mình trong quá trình tranh tụng tại tòa án, trong các giao dịch hoặc các quan hệ pháp lý khác. Vi bằng cũng là nguồn thu chủ yếu của của các Văn phòng Thừa phát lại trong giai đoạn hiện nay. Vì vậy, một Thừa phát lại nhất định phải nắm vững kỹ năng, nghiệp vụ lập vi bằng.
Học viện tư pháp dành một thời lượng lớn trong chương trình đào tạo TPL để hướng dẫn về kỷ năng lập vi bằng, Pháp được vinh dự tham gia lớp học, mời mọi người ai có thời gian và quan tâm đến lĩnh vực lập vi bằng thì đến tham khảo nhé!
Đây là chương trình đào tạo đầu tiên, tài liệu, giáo trình còn nhiều thiếu thốn, không tránh khỏi sai sót, mong mọi người góp ý thêm!


Thân ái!
Mới hơn Cũ hơn