Cơ sở hình thành giá xăng dầu

(Hoailegal)-Tối nay, ngày 11/11/2012, tôi đọc báo mới thấy giá xăng dầu đã được Bác Bộ Tài chính quyết định cho giảm. Cụ thể là:
"Kể từ 18h ngày 11/11/2012, xăng giảm 500 đồng/lít: Xăng RON 92 từ 23.650 đồng/lít xuống còn 23.150 đồng/lít; Dầu madut giảm 500 đồng/kg...
(http://www.mof.gov.vn/portal/page/portal/mof_vn/ttsk/3312584?pers_id=2177092&item_id=76796011&p_details=1 ))
Giảm như thế cũng mừng. Chúng ta sẽ tiết kiệm được chút chi phí. Dưới đây là cơ sở hình thành giá xăng dầu nhập khẩu:
 Giá cơ sở là giá để hình thành giá bán lẻ xăng dầu bao gồm các yếu tố và được xác định bằng
=
{giá xăng dầu thế giới
 +
 Phí bảo hiểm
 +
 Cước vận tải về đến cảng Việt Nam
 +
 Thuế nhập khẩu
 +
 Thuế tiêu thụ đặc biệt}
 x
 Tỷ giá ngoại tệ
 +
 chi phí kinh doanh định mức
 +
 Quỹ Bình ổn giá
 +
 Lợi nhuận định mức trước thuế
 +
 Thuế giá trị gia tăng 
 +
 Phí xăng dầu 
 +
 Các loại thuế, phí và các khoản trích nộp khác theo quy định của pháp luật hiện hành.
 Nhìn vào công thức tính giá xăng dầu thành phẩm bán lẻ ở trên chúng ta mới thấy hết được những khó khăn của người dân ở một đất nước có trữ lượng dầu thô lớn mà thiếu vốn và công nghệ để xây dựng những nhà máy lọc dầu.
Đức Hoài
Mới hơn Cũ hơn