Văn bản Thừa phát lại (cập nhật đến hết ngày 20/10/2014)

5. Thông tư liên tịch số 03/2014/TTLT-BTP-NHNNVN hướng dẫn về việc xác minh điều kiện thi hành án của Thừa phát lại tại các tổ chức tín dụng.
6. Thông tư liên tịch số 09/2014/TTLT-BTP-TANDTC- VKSNDTC- BTC ban hành ngày 28/02/2014 về việc hướng dẫn thực hiện thí điểm chế định Thừa phát lại theo Nghị quyết số 36/2012/QH13 ngày 23/11/2012 của Quốc hội
7. Thông tư số 12/2014/TT-BTP ban hành ngày 26/04/2014, chính thức có hiệu lực từ ngày 10/06/2014 quy định về mẫu, nguyên tắc sử dụng trang phục, nguyên tắc cấp phát, sử dụng thẻ Thừa phát lại
8. Công văn số 4003/BTP-TCTHADS do Tổng cục thi hành án dân sự, Bộ Tư pháp ban hành ngày 19/09/2014.
Liên tục cập nhật
Đức Hoài (Thư ký nghiệp vụ Văn phòng Thừa phát lại Quận Thủ Đức)
========================================
Mọi sự quan tâm hay yêu cầu hỗ trợ về Thừa phát lại, xin vui lòng  liên hệ:
                        VĂN PHÒNG THỪA PHÁT LẠI QUẬN THỦ ĐỨC
ĐỊA CHỈ: 41 Nguyễn Văn Bá, Phường Bình Thọ, Quận Thủ Đức, TP.Hồ Chí Minh
HOTLINE: 01234 112 115   -   0906 311 132
ĐIỆN THOẠI: (84 8) 228 198           FAX: (84 8) 37 228 126
EMAIL: vanphongthuaphatlai@gmail.com
ĐẶT CÂU HỎI TẠI MẠNG XÃ HỘI: https://www.facebook.com/vanphongthuaphatlai
Mới hơn Cũ hơn