Bình Định chiêu sinh lớp đào tạo Thừa phát lại đầu tiên

UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH
              SỞ TƯ PHÁP
             Số: 80 /STP
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


                   Bình Định, ngày 01 tháng 7 năm 2013
THÔNG BÁO CHIÊU SINH
LỚP TẬP HUẤN VỀ HÀNH NGHỀ THỪA PHÁT LẠI

 Được sự ủy quyền của Bộ Tư pháp, Giám đốc Sở Tư pháp Bình Định chiêu sinh Lớp Tập huấn về hành nghề Thừa phát lại để trang bị kiến thức chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp cho những người có đủ điều kiện và nhu cầu đề nghị bổ nhiệm Thừa phát lại.
       1. Thời gian học: 14 ngày, bắt đầutừ ngày 16/8/2013.
       2. Địa điểm học: tại thành phố Hồ Chí Minh (sẽ có thông báo địa chỉ cụ thể sau).
       3. Điều kiện tham gia:
       - Là công dân Việt Nam, có sức khỏe, có phẩm chất đạo đức tốt; không có tiền án;
       - Có bằng cử nhân luật;
       - Đã công tác trong ngành pháp luật trên 05 năm hoặc đã từng là Thẩm phán, Kiểm sát viên, Luật sư; Chấp hành viên, Công chứng viên, Điều tra viên từ Trung cấp trở lên.
       4. Thời hạn nhận hồ sơ đăng ký học: từ ngày 01/7/2013 đến ngày 15/7/2013.
       5. Địa điểm nhận hồ sơ đăng ký học: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Sở Tư pháp Bình Định, địa chỉ: 139 Lê Lợi, Thành phố Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định.
       6. Hồ sơ đăng ký học gồm có:
       - Đơn đăng ký học (theo mẫu)
- Chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu và hộ khẩu thường trú (bản sao có chứng thực);
- Lý lịch cá nhân (theo mẫu);
- Giấy khám sức khỏe;
       - Phiếu lý lịch tư pháp (bản chính) hoặc Giấy cam kết không có tiền án (theo mẫu). Trường hợp cam kết không có tiền án thì phải bổ sung Phiếu lý lịch tư pháp khi cấp Chứng chỉ đã hoàn thành khóa tập huấn.
- Bằng cử nhân luật (bản sao có chứng thực);
- Giấy tờ chứng minh về thời gian công tác trong ngành pháp luật trên 05 năm hoặc đã từng là Thẩm phán, Kiểm sát viên, Luật sư; Chấp hành viên, Công chứng viên, Điều tra viên từ Trung cấp trở lên (bản sao có chứng thực hoặc bản photocopy kèm bản chính để đối chiếu).
7. Số hồ sơ phải nộp: 02 bộ.
       * Ghi chú:
       - Mẫu đính kèm: Đơn đăng ký học, Lý lịch cá nhân và Giấy cam kết không có tiền án.
       - Kết quả xét duyệt hồ sơ được niêm yết tại trụ sở Sở Tư pháp và đăng trên Trang thông tin điện tử của Sở Tư pháp Bình Định.
       - Không hoàn trả hồ sơ đã nộp.
(Trong trường hợp cần biết thêm thông tin chi tiết, Sở Tư pháp đề nghị liên hệ với chị Hồ Thị Hồng Nhung – Phòng Bổ trợ Tư pháp theo số điện thoại: 056.3813903)./.
KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
(Đã ký)
Nguyễn Bá
Mới hơn Cũ hơn