Quảng Ninh chiêu sinh lớp đào tạo Thừa phát lại đầu tiên

(Hoailegal)-Sở Tư pháp vừa ban hành Thông báo số 3695/TB-STP ngày 01/7/2013 về việc chiêu sinh lớp tập huấn đào tạo nguồn bổ nhiệm Thừa phát lại. 
Hình minh họa

1. Điều kiện: 
Là những người có các tiêu chuẩn để bổ nhiệm thừa phát lại theo quy định tại Nghị định số 61/2009/NĐ-CP ngày 24/07/2009 của Chính phủ nhưng chưa được tập huấn để tạo nguồn bổ nhiệm thừa phát lại, cụ thể:
- Là công dân Việt Nam, có hộ khẩu thường trú tại Quảng Ninh, có sức khỏe, có phẩm chất đạo đức tốt; không có tiền án;
- Có bằng cử nhân luật;
- Đã công tác trong ngành pháp luật trên 05 năm hoặc đã từng là Thẩm phán, Kiểm sát viên, Luật sư; Chấp hành viên, Công chứng viên, Điều tra viên từ Trung cấp trở lên.
2. Hồ sơ đăng ký học gồm (02 bộ) có các loại giấy tờ sau đây:
 - Đơn đăng ký học (theo mẫu);
 - Chứng minh nhân dân (hoặc hộ chiếu) và hộ khẩu thường trú (bản sao có chứng thực);
 - Lý lịch cá nhân (theo mẫu);
- Phiếu lý lịch tư pháp (bản chính) hoặc Giấy cam kết không có tiền án (theo mẫu). Trường hợp cam kết không có tiền án thì phải bổ sung Phiếu lý lịch tư pháp khi cấp Chứng chỉ đã hoàn thành khóa tập huấn;
 - Bằng cử nhân luật (bản sao có chứng thực);
- Giấy tờ chứng minh về thời gian công tác trong ngành pháp luật trên 05 năm; hoặc đã từng là Thẩm phán, Kiểm sát viên, Luật sư; Chấp hành viên, Công chứng viên, Điều tra viên từ Trung cấp trở lên (bản sao có chứng thực).
3. Thời gian học: Từ ngày 29/07/2013 đến ngày 12/8/2013.
4. Địa điểm học:  Học viện Tư pháp, số 10 phố Phan Văn Trường, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội.
5. Thời hạn nộp và nhận hồ sơ và địa điểm 
- Từ ngày 01/07/2013 đến ngày 15/07/2013.
 

- Tại Sở Tư pháp Tỉnh Quảng Ninh (Địa chỉ cột 3, phường Hồng Hải, thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh).
Sở Tư pháp thông báo để các tổ chức, cá nhân có nhu cầu nộp hồ sơ.
Ghi chú: Trong quá trình làm hồ sơ, nếu có vướng mắc đề nghị liên hệ số điện thoại: 033.2227238 hoặc 033.6296960 để được hướng dẫn.
                                                                                  
Mới hơn Cũ hơn