Địa phương tiếp theo nào được thí điểm chế định Thừa phát lại


(Hoailegal)-Theo thông tin chúng tôi vừa nhận được, Bộ Tư pháp đã quyết định chọn thêm một số địa phương trên cả nước để thực hiện thí điểm chế định Thừa phát lại.
Ngày 24/6/2013, Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã ban hành Quyết định số 1531/QĐ-BTP về việc chọn địa phương mở rộng thực hiện thí điểm chế định Thừa phát lại.

Hình: Các Thừa phát lại, Chấp hành viên nhận Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Tư pháp vì có thành tích xuất sắc trong hoạt động thí điểm chế định Thừa phát lại
(Hình: VP Thừa phát lại Quận 10)
Theo đó, Bộ trưởng Bộ Tư pháp quyết định mở rộng địa bàn thực hiện thí điểm chế định Thừa phát lại tại các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương sau đây: Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh, Vĩnh Phúc, Thanh Hóa, Nghệ An, Bình Định, Đồng Nai, Bình Dương, Tiền Giang, An Giang, Vĩnh Long.
Đối với Thành phố Hồ Chí Minh, mở rộng thực hiện thí điểm chế định Thừa phát lại tại một số quận, huyện trên địa bàn Thành phố.
Đức Hoài (Thư ký nghiệp vụ)
Nguồn: Sở Tư pháp TP.Hồ Chí Minh
Mới hơn Cũ hơn