Thanh Hóa chiêu sinh lớp đào tạo Thừa phát lại đầu tiên

(Hoailegal)-Được sự ủy quyền của Bộ Tư pháp, Sở Tư pháp Thanh Hóa chiêu sinh Lớp Tập huấn về nghề Thừa phát lại để trang bị kiến thức chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp cho những người có đủ điều kiện và nhu cầu đề nghị bổ nhiệm Thừa phát lại.
Hình minh họa

1. Thời gian học: Từ ngày 29/7/2013 đến ngày 12/8/2013 
         2. Địa điểm học:  Tại Học viện Tư pháp
         3. Điều kiện tham gia:
         - Là công dân Việt Nam, có sức khỏe, có phẩm chất đạo đức tốt; không có tiền án;
         - Có bằng cử nhân luật.
         - Đã công tác trong ngành pháp luật trên 05 năm hoặc đã từng là Thẩm phán, Kiểm sát viên, Luật sư; Chấp hành viên, Công chứng viên, Điều tra viên từ Trung cấp trở lên.
         4. Thời hạn nhận hồ sơ đăng ký học: từ ngày 01/7/2013 đến ngày 15/7/2013.
         5. Địa điểm nhận hồ sơ đăng ký học: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Phòng Bổ trợ tư pháp -  Sở Tư pháp Thanh Hóa; địa chỉ: 34 Đại lộ Lê Lợi, phường Điện Biên, thành phố Thanh Hóa.
         6. Hồ sơ đăng ký học gồm có:
         - Đơn đăng ký học (theo mẫu)
- Chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu và hộ khẩu thường trú (bản sao có chứng thực hoặc bản photocopy kèm bản chính để đối chiếu);
- Lý lịch cá nhân (theo mẫu);
- Phiếu lý lịch tư pháp (bản chính) hoặc Giấy cam kết không có tiền án (theo mẫu). Trường hợp cam kết không có tiền án thì phải bổ sung Phiếu lý lịch tư pháp khi cấp Chứng chỉ đã hoàn thành khóa tập huấn.
- Bằng cử nhân luật (bản sao có chứng thực hoặc bản photocopy kèm bản chính để đối chiếu);
- Giấy tờ chứng minh về thời gian công tác trong ngành pháp luật trên 05 năm hoặc đã từng là Thẩm phán, Kiểm sát viên, Luật sư; Chấp hành viên, Công chứng viên, Điều tra viên từ Trung cấp trở lên (bản sao có chứng thực hoặc bản photocopy kèm bản chính để đối chiếu).
7. Số hồ sơ phải nộp: 02 bộ
         Ghi chú:
         - Mẫu đính kèm: Đơn đăng ký học, Lý lịch cá nhân và Giấy cam kết không có tiền án.
         - Kết quả xét duyệt hồ sơ sẽ đăng trên Trang thông tin điện tử Sở Tư pháp Thanh Hóa.
          - Không hoàn trả hồ sơ đã nộp.

                                                Tải mẫu hồ sơ tại đây:
                                                * Sơ yếu lý lịch;
                                                * Giấy cam kết không có tiền án;
                                                * Đơn đăng ký học.


Mới hơn Cũ hơn