Chưa có bản án, đi xác minh được không?

(Hoailegal)-Tiếp nối loạt bài viết về các trường hợp tiếp xúc và giải quyết yêu cầu hỗ trợ của khách hàng do Chuyên trang Thừa phát lại 24h thực hiện, dưới đây là 3 trường hợp thực tế để các bạn đồng nghiệp và tham khảo:
(1) Khách hàng đến trình bày với Thừa phát lại rằng họ đang chuẩn bị khởi kiện  1người nợ khách hàng 1 tỷ đồng nhưng người mang nợ lại hay chuyển chỗ ở và có thông tin về tài sản là sở hữu 2 căn nhà, 1 căn ở H.Bình Chánh; 1 căn ở Xuân Lộc-Đồng Nai. Khách hàng yêu cầu Thừa phát lại đi xác minh.
Hướng dẫn giải quyết:
- Thừa phát lại giải thích với khách hàng rằng Thừa phát lại chỉ đi xác minh tài sản khi đã có bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật và đang được tổ chức thi hành tại 1 cơ quan thi hành án dân sự.
- Hướng dẫn khách hàng làm thủ tục khởi kiện và yêu cầu Tòa án áp dụng các biện pháp khẩn cấp tạm thời đối với 1 bất động sản nêu trên (nếu thuộc sở hữu của người bị kiện).
- Sau khi có bản án có hiệu lực pháp luật của Tòa án thì khách hàng có thể mang bản án đó đến để Thừa phát lại xem xét hỗ trợ.
Hình minh hoạ
(2)Thừa phát lại đi xác minh ở cơ quan thuế nhưng cơ quan thuế do chưa hiểu chưa thật đầy đủ về chức năng nhiệm vụ của Thừa phát lại nên chưa cung cấp thông tin.
Hướng dẫn giải quyết:
- Thừa phát lại dẫn chứng các văn bản pháp luật về chức năng, nhiệm vụ của Thừa phát lại đặc biệt là các điều khoản quy định trách nhiệm của các cơ quan trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mình phải cung cấp thông tin cho Thừa phát lại khi Thừa phát lại đi xác minh điều kiện thi hành án.
- Trong trường hợp cơ quan thuế vẫn chưa cung cấp thông tin thì Thừa phát lại giải thích cho cơ quan thuế về tính cấp bách trong việc xác minh tài sản, phục vụ cho quá trình thi hành án nên kiến nghị cơ quan thuế gửi 1 công văn lên cơ quan quản lý cấp trên để được hướng dẫn cụ thể về vấn đề này.
- Văn phòng Thừa phát lại cũng gửi 1 công văn đến Sở Tư pháp để báo cáo và kiến nghị Sở Tư pháp và Bộ Tư pháp có cơ chế phối hợp với cơ quan thuế trong trường hợp này.
(3)Khách hàng đến gặp Thừa phát lại và trình bày rằng mình là người được thi hành án trong 1 bản án của Tòa án huyện Long Thành - Đồng Nai đã có hiệu lực pháp luật. Bản án đang được Chi cục Thi hành án dân sự ở huyện Long Thành –Đồng Nai thi hành. Chi cục thi hành án dân sự Huyện Long Thành yêu cầu khách hàng cung cấp thông tin về tài sản của người phải thi hành án trong khi khách hàng nghi rằng người phải thi hành án có 1 căn nhà tại đường 3/2, phường 11, Quận 10, TP. HCM. Do đó, khách hàng yêu cầu Văn phòng Thừa phát lại Quận 10 xác minh căn nhà đó, làm cơ sở cho việc thi hành án ở Long Thành – Đồng Nai.
Hướng dẫn giải quyết:
-Thừa phát lại giải thích với khách hàng rằng, Văn phòng Thừa phát lại Quận 10 và các Văn phòng Thừa phát lại ở TP.HCM chỉ có thẩm quyền xác minh điều kiện thi hành án đối với các vụ việc thi hành án thuộc thẩm quyền của cơ quan thi hành án tại TP.HCM.
- Hướng dẫn khách hàng đến các văn phòng Thừa phát lại ở tỉnh Đồng Nai để nhờ hỗ trợ.
================================================
Mọi sự quan tâm hay yêu cầu hỗ trợ, xin vui lòng  liên hệ:
Email:  duchoaionline@gmail.com   hoặc   duchoaiemail@gmail.com
Điện thoại:  0906 311 132   hoặc    0973 329 117

Mạng xã hội: http://www.facebook.com/vanphongthuaphatlai
Mới hơn Cũ hơn