Vi bằng là chứng cứ trong tố tụng, không phải là hình thức mua bán nhà đất.

Vi bằng TPL - Mua bán nhà đất bằng giấy tay chứa đựng nhìu rủi ro pháp lý. Điều đáng tiếc là vi bằng bị gán ghép như là một hình thức mua bán, hình thức lừa đảo...

 Cảnh báo là đúng, nhưng cũng cần phải công bằng với vi bằng của Thừa phát lại.


Mọi người cần xác định rõ, vi bằng là chứng cứ trong tố tụng, không phải là hình thức mua bán nhà đất.
- Đối với Người mua: Mua nhà phải qua công chứng, đừng sợ tốn kém chi phí nhờ luật sư tư vấn. Lập vi bằng việc giao tiền cũng chỉ là chứng cứ để đòi lại tiền nếu có tranh chấp. Nhưng đòi được không thì đó là câu chuyện khác.
- Đối với môi giới: Đừng cố tình lập lờ giá trị vi bằng bằng để lừa dối người mua, không có hậu đâu!
- Đối với chính quyền địa phương: Cố gắng quản lý tốt quy hoạch, xây dựng ở địa phương, tuyên truyền cho người dân hiểu, đừng có đổ lỗi cho vi bằng.
- Đối với truyền thông: Nên công bằng với vi bằng: không có vi bằng mua bán nhà đất đâu, chỉ có vi bằng ghi nhận việc giao tiền để làm chứng cứ thôi!
- Đối với Thừa phát lại: Phải giải thích rõ ràng cho người dân hiểu, không được lập lờ giá trị vị bằng, tiếp tay với bọn xấu lừa đảo người dân.
- Đối với bạn: Cho Ad hỏi một câu: Theo bạn thì Vi bằng là nạn nhân hay thủ phạm của tình trạng mua bán nhà đất giấy tay?Mới hơn Cũ hơn