Từ 24/02/2020, Không còn giới hạn số lượng bản chính vi bằng


Vi bằng Thừa phát lại - Từ 24/02/2020, Không còn giới hạn số lượng bản chính vi bằng!


TÌM HIỂU NGHỊ ĐỊNH 08 VỀ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA THỪA PHÁT LẠI
Xem thêm:
1. Từ 24/2/20, Thừa phát lại lập vi bằng phạm vi toàn quốc

 Đây là một trong những điểm mới nổi bật của Nghị định 08/2020/NĐ-CP ngày 08/01/2020 về tổ chức và hoạt động của Thừa phát lại vừa được Chính Phủ thông qua, có hiệu lực từ ngày 24/02/2020.

Theo quy định của Nghị định 61/2009/NĐ-CP và Nghị định 135, hiện nay số lượng bản chính vi bằng được lập là 03 bản: 01 bản lưu tại Văn phòng thừa phát lại, 01 bản đăng ký tại Sở Tư pháp và 01 bản giao cho người yêu cầu.
Điều này làm cho người yêu cầu và người tham gia lập vi bằng gặp khó khăn khi sử dụng vi bằng trên thực tế, ví dụ như hai bên khi yêu cầu Thừa phát lại lập vi bằng ghi nhận một buổi bàn giao tài sản, cả hai đều muốn có một bản chính vi bằng, nhưng chỉ có 01 bản chính vi bằng được giao; hoặc trong nhiều tình huống, người yêu cầu cần nhiều bản chính để sử dụng, khi bản sao không đảm bảo chất lượng…
Để khắc phục điều này, Nghị định 08 đã quy định tại Điểm g Khoản 1 Điều 40: “số lượng bản chính của vi bằng do các bên tự thỏa thuận..
Như vậy, kể từ ngày 24/2/2020, số lượng bản chính không còn bị giới hạn, mà do các bên tự thỏa thuận, nhưng phải ghi rõ vào vi bằng số lượng bản chính vi bằng đã lập.

Từ ngày 11/01/2020, Chuyên trang sẽ bắt đầu review những điểm mới của Nghị định 08, mong mọi người ủng hộ nhé!

Down Load Nghị định 08 TẠI ĐÂY!

Mới hơn Cũ hơn