Từ 24/02/2020, Thừa phát lại được lập vi bằng trên cả nước(Vi bằng Thừa phát lại) - Từ 24/02/2020 Thừa phát lại được lập vi bằng trên phạm vi toàn quốc!

TÌM HIỂU NGHỊ ĐỊNH 08 VỀ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA THỪA PHÁT LẠI
Xem thêm:
1. Từ 24/02/20, Sở tư pháp không từ chối đăng ký vi bằng
2. Không giới hạn số lượng bản chính vi bằng

 Đây là một trong những điểm mới nổi bật của Nghị định 08/2020/NĐ-CP ngày 08/01/2020 về tổ chức và hoạt động của Thừa phát lại vừa được Chính Phủ thông qua, có hiệu lực từ ngày 24/02/2020!
Mở rộng hơn so với Nghị định 135, Khoản 1 Điều 36 Nghị định 08 quy định: "Thừa phát lại được lập vi bằng ghi nhận các sự kiện, hành vi có thật theo yêu cầu của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong phạm vi toàn quốc".
Như vậy, kể từ ngày 24/2/2020, Thừa phát lại được lập vi bằng trên phạm vi toàn quốc!
Từ hôm nay, Chuyên trang sẽ bắt đầu review những điểm mới của Nghị định 08, mong mọi người ủng hộ nhé!
Down Load Nghị định 08 TẠI ĐÂY!
Mới hơn Cũ hơn