Từ 24/02/2020, Sở Tư Pháp không còn từ chối đăng ký Vi bằng
(Vi bằng Thừa phát lại) - Từ 24/02/2020, Sở Tư Pháp không còn từ chối đăng ký Vi bằng!
TÌM HIỂU NGHỊ ĐỊNH 08 VỀ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA THỪA PHÁT LẠI
Xem thêm:
Từ 24/2/20, Thừa phát lại lập vi bằng phạm vi toàn quốc

 Đây là một trong những điểm mới nổi bật của Nghị định 08/2020/NĐ-CP ngày 08/01/2020 về tổ chức và hoạt động của Thừa phát lại vừa được Chính Phủ thông qua, có hiệu lực từ ngày 24/02/2020.
Nội dung này đã từng được quy định tại Nghị định 61/2009/NĐ-CP. Sau đó, Nghị định 135 quy định Sở tư pháp có quyền từ chối đăng ký vi bằng nếu vi phạm về phạm vi, thẩm quyền lập vi bằng.
Tuy nhiên, sau một thời gian thực hiện, việc Sở Tư pháp phải xem xét về nội dung vi bằng để quyết định từ chối hay chấp nhận đăng ký vi bằng bộc lộ nhiều bất cập, ảnh hưởng tính độc lập của Thừa phát lại khi lập vi bằng, Nghị định 08 đã quy định giống như Nghị định 61 trước đây.
Khoản 4 Điều 39 Nghị định 08 quy định: "Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày kết thúc việc lập vi bằng, Văn phòng thừa phát lại phải gửi vi bằng, tài liệu chứng minh (nếu có) đến Sở Tư pháp nơi văn phòng thừa phát lại đặt trụ sở để vào sổ đăng ký. Trong thời hạn 02 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được vi bằng, Sở Tư pháp phải vào sổ đăng ký vi bằng".

Như vậy, kể từ ngày 24/2/2020, Sở Tư pháp không còn thẩm quyền từ chối đăng ký vi bằng, mà tiếp nhận đăng ý để lưu trữ, tránh việc ngụy tạo chứng cứ, phục vụ hoạt động thanh tra, kiểm tra. Tuy nhiên, nếu Thừa phát lại lập vi bằng trái thẩm quyền, sẽ bị xử lý theo quy định của Pháp luật thông qua hoạt động thanh tra, kiểm tra.
Từ hôm nay, Chuyên trang sẽ bắt đầu review những điểm mới của Nghị định 08, mong mọi người ủng hộ nhé!
Down Load Nghị định 08 TẠI ĐÂY!


Mới hơn Cũ hơn